top of page

praktijk voor psychosociale therapie

‘De mens schept zijn lot van binnenuit. Niet de gebeurtenissen maar hoe men zich innerlijk stelt tót de gebeurtenissen in het leven, dát bepaalt je lot. Dat ís je leven.’
~ Etty Hillesum

bottom of page